• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

O projekcie

Projekt „Z certyfikatem TELC / ECDL bliżej awansu niż myślisz”, realizowany w ramach poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Głównym celem projektu jest wyposażenie grupy 180 pracujących osób dorosłych w wiedzę i umiejętności umożliwiające im rozwój zawodowy i utrzymanie aktywności zawodowej. Służyć temu mają szkolenia z zakresu nauki języków obcych, obsługi komputera oraz warsztaty ogólnorozwojowe. Wiedza i umiejętności uzyskane podczas bezpłatnych kursów ułatwia uczestnikom projektu funkcjonowanie w dynamicznie zmieniających się warunkach społeczno-ekonomicznych.

W ramach projektu:

  • 140 osób zostanie objętych szkoleniami językowymi (angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski) oraz warsztatami ogólnorozwojowymi,
  • 40 osób zostanie objętych szkoleniami komputerowymi oraz warsztatami ogólnorozwojowymi. Program kursu komputerowego obejmował będzie zagadnienia objęte egzaminem ECDL-Core (podstawy technik informatycznych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych).

Ponadto 40 uczestnikom szkoleń językowych, którzy osiągną najlepsze wyniki w nauce, zostanie  zrefundowany koszt egzaminu TELC (The European Language Certificates), a 20 uczestnikom szkoleń komputerowych koszt egzaminu ECDL-Core (European Computer Driving Licence).

Dodatkowo każdy z uczestników projektu otrzyma bezpłatnie komplet podręczników, pomocy multimedialnych, materiałów promocyjnych i biurowych oraz zostanie ubezpieczony na czas trwania szkoleń w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków. W trakcie weekendowych warsztatów ogólnorozwojowych zapewniamy też Beneficjentom Ostatecznym pełne wyżywienie.