• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

O projekcie

Projekt „Potrafimy efektywnie zarządzać – zastrzyk kwalifikacji, kompetencji i kreatywności dla pracowników śląskich firm" realizowany w ramach Priorytetu VIII poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności i funkcjonowania śląskiego sektora MMŚP poprzez podniesienie kwalifikacji pracowników śląskiego sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dzięki planowanemu cyklu szkoleń:

  • szkoleniom języka angielskiego lub niemieckiego w biznesie (120h),
  • warsztatom rozwoju osobistego (40h),
  • warsztatom Lean Manufacturing (20h).