• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

O projekcie

Projekt „PROFESJONALNI I SKUTECZNI – podniesienie kwalifikacji, kompetencji i kreatywności pracowników śląskich mikroprzedsiębiorstw" realizowany w ramach Priorytetu VIII poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności i funkcjonowania śląskiego sektora mikroprzedsiębiorstw poprzez podniesienie kwalifikacji ich pracowników i właścicieli dzięki planowanemu cyklu szkoleń:

  • szkoleniom języka angielskiego lub niemieckiego w biznesie (120h),
  • warsztatom rozwoju osobistego (40h),
  • warsztatom Lean Manufacturing (20h).