• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

O projekcie

Projekt „Zbudujmy swoją przyszłość – branża budowlana szansą dla NEET" realizowany w ramach Priorytetu I Poddziałania 1.2.1. Europejskiego Funduszu Społecznego
Głównym celem projektu aktywizacja zawodowa dla 50 osób bezrobotnych z terenu województwa śląskiego.


Wsparcie w ramach projektu:

  • przygotowanie do wejścia na rynek pracy,
  • szkolenie zawodowe dostosowane do możliwości każdej z osób – spawanie różnymi metodami, AutoCAD oraz aranżacja wnętrz,
  • staże dla 40 osób (3 m-ce),
  • włącznie do rynku pracy.

Udział w każdej z powyżej wymienionych formach wsparcia jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość projektu: 855 207,50 zł, wartość dofinansowania: 812 447,12 zł, wkład własny Beneficjenta 42 760,38 zł