• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

O projekcie

Głównym celem realizowanego przedsięwzięcia projektowego jest wyposażenie 250 uczestników, pełnoletnich mieszkańców województwa śląskiego w kwalifikacje i formalne uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem i asertywnego postępowania w sytuacjach zawodowych poprzez ich udział w kompleksowych i specjalistycznych szkoleniach zawodowych kończących się egzaminem zewnętrznym i wydaniem stosownych dokumentów potwierdzających uzyskane kwalifikacje i kompetencje.

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO KURSU KAT. C, JEST POSIADANIE PRAWA JAZDY KAT. B