• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Oferta PRYM

Firma organizuje szkolenia w zakresie:

 1. Nauki języków obcych tj.:
  • język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język francuski, język
   hiszpański, język włoski
 2. Finansów,
 3. Prawa gospodarczego i administracyjnego,
 4. Przedsiębiorczości,
 5. Treningów interpersonalnych,
 6. Kursów komputerowych.
Wszystkie zajęcia odbywają się na następujących poziomach:
 • podstawowym,
 • średnim,
 • średnio zaawansowanym,
 • zaawansowanym,
 • biznesowym.
Szkolenia realizujemy w formie:
 1. Wykładów
  Współpraca z klientem mająca na celu przekazanie mu nowej wiedzy i umiejętności.
  Prowadzona w formie aktywizującej uczestników, z naciskiem na przekazanie narzędziowej wiedzy, którą klient może natychmiast zastosować. Wykłady koncentrują się na efektywnym przekazaniu informacji.
 2. Warsztatów
  Metoda doskonalenia, nastawiona na zastosowanie przez klienta uzyskanych wiadomości - "uczenie przez działanie". Pozwala ona również na modyfikację postaw, wypracowanie nowych metod, technik i narzędzi charakterystycznych dla organizacji. Warsztaty i ćwiczenia koncentrują się na praktycznym użyciu wiedzy i umiejętności oraz na ich ugruntowaniu.
 3. Konsultacji i doradztwa
  Współpraca z klientem, która ma na celu określenie, w jaki sposób klient znalazł się w konkretnej sytuacji, przyczyn tego stanu rzeczy oraz dróg wyjścia. Specyficzną odmianą doradztwa jest doradztwo w sytuacjach kryzysowych. Doradztwo koncentruje się na problemie i metodach jego rozwiązania.
 4. Coachingu
  Współpraca z klientem, która ma na celu zwiększenie skuteczności jego działań oraz udoskonalenie ich. Celem coachingu jest lepsze wykorzystanie wiedzy i umiejętności już posiadanych przez klienta, a nie nauczenie go czegoś nowego. Coaching koncentruje się na człowieku i jego doskonaleniu.
 5. Szkoleń outdoorowych
  Celem takich szkoleń jest stworzenie zgranego zespołu składającego się z pracowników Państwa firmy. Poprzez szkolenie połączone z przyrodą, aktywnością fizyczną a także wieloma innymi atrakcjami, których wybór należy do Państwa dążymy do udoskonalenia komunikacji wewnątrz firmy. Proponowana forma szkolenia wyzwala w uczestniku emocje i spontaniczne zachowania, których nie da się okazać w miejscu pracy. Wpływa również na poznanie przez uczestników sposobu reagowania na sytuacje zbliżone do tych, które mają miejsce w firmie. Stres, odpowiedzialne decyzje, konflikty to niektóre z problemów pojawiających się w pracy, nad którymi jesteśmy w stanie zapanować. Ucząc się ich podczas zabawy i przenosząc zdobyte doświadczenia do codziennej pracy poprawiamy nie tylko jakość naszej pracy, ale także relacje międzyludzkie.