• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

O projekcie

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób po 45 roku zycia, które posiadają co najwyżej wykształcenie średnie i z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem bądź podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności w celu umożliwienia im utrzymania aktywnej pozycji na rynku pracy.

Osiągnięcie tego rezultatu będzie możliwe dzięki wyposażeniu BO w praktyczne umiejętności posługiwania się językami obcymi oraz wykorzystania narzędzi informatycznych, w szczególności pakietów biurowych.

Opanowanie tych kompetencji często okazuje się problemem dla osób po 45 roku życia, stanowiąc dla nich swego rodzaju barierę pokoleniową.

Z kolei brak tych kompetencji często stawia pracowników w sytuacji zagrożenia utratą pracy czy ograniczenia awansów. Jednocześnie istnieje wyraźna bariera finansowa w dostępie do edukacji językowej i informatycznej, która ze względu na zaawansowane techniki nauczania nie należy do tanich.

Realizacja projektu wychodzi więc naprzeciw powyższym potrzebom, bezpłatnie umożliwiając rozwój zawodowy pracowników i znacząco poprawiając ich konkurencyjność na rynku pracy.

Wspolfinansowanie projektu NIE ZOSTAWAJ W TYLE

 
NIE ZOSTAWAJ W TYLE

Nie zostawaj w tyle